logo

 • DOMŮ
  • VIN-BALKAN

  • TUZLALIVE

  • ONLINE MARKETING

  • SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM

  • PROJEKTY VIETNAM

  • PROJEKTY UK

  • KONZULTACE BAH

  • ONLINE MARKETING

  • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

  • ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  • PROBLÉMY V BAH I

  • PROBLÉMY V BAH II

  • DNY ČESKÉHO FILMU

  • PREPISIVANJE STVARNOSTI

  • PŘÍBĚHY ÚSPĚCHU

 • PARTNEŘI
 • KONTAKT

Public-private partnerships (PPP)zpravidla zahrnuje obchodní smlouvu mezi orgány veřejné správy (státní či místní) a soukromých firem.

Termín PPP není ve světě standardizován a v podstatě neexistuje ucelená jednotná definice tohoto termínu. Lze jej shrnout následovně:

 • Relativně dlouhé smluvní období, v různých fázích plánovaného projektu: často kolem 25-30 let, a někdy i déle.
 • Financování je částečně ze soukromého sektoru, ale vyžaduje platby i z veřejného sektoru.
 • Partner ze soukromého sektoru se podílí na návrhu, kompletaci, implementaci a financování projektu, zatímco veřejný partner je zaměřen především na definování cílů, monitorování a dodržování těchto cílů.
 • Nutná distribuce rizik mezi veřejnoprávního a soukromého partnera stanovuje odpovědnost jednotlivé strany k projektu.

Pojem PPP zahrnuje širokou škálu smluvních ujednání a to zejména:

 • Design-Build-Operate (DBO)
 • Design-Build-Operate-Transfer (DBOT)
 • Lease-Develop-Operate (LDO)
 • Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT)
 • Build-Own-Operate (BOO)
 • Build-Operate-Transfer (BOT)
 • Build-Own-Operate-Transfer (BOOT)

Expiscore Consulting, ve spolupráci s ISA UK poskytuje odborné poradenské služby v oblasti vývoje, financování, monitorování a realizaci PPP (Public Private Partnership) - PFI (Private Finance Initiative), kde disponuje odbornými znalostmi při zakládání konsorcií a partnerství.

Více informací: http://www.isauk.net