logo

 • DOMŮ
  • VIN-BALKAN

  • TUZLALIVE

  • ONLINE MARKETING

  • SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM

  • PROJEKTY VIETNAM

  • PROJEKTY UK

  • KONZULTACE BAH

  • ONLINE MARKETING

  • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

  • ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  • PROBLÉMY V BAH I

  • PROBLÉMY V BAH II

  • DNY ČESKÉHO FILMU

  • PREPISIVANJE STVARNOSTI

  • PŘÍBĚHY ÚSPĚCHU

 • PARTNEŘI
 • KONTAKT

Problémy v BaH II

Podle zprávy helsinského výboru, více než 300.000 občanů Bosny a Hercegoviny žije v sociální nouzi, bez státní sociální podpory a většina důchodců žije pod hranicí životního minima. Publikace prezentuje výsledky výzkumu, které se týkají vnímání každodenního života občanů Hercegovinsko - Neretvanského kantonu a to z různých úhlů pohledu. U všech statistických analýz, jsme se snažili, aby jejich interpretace byla srozumitelná a výstižná. Zjištěné informace umožňují přijmout adekvátní kroky k řešení aktuálního problému.

více informací: http://istrazivanje.com/