logo

 • DOMŮ
  • VIN-BALKAN

  • TUZLALIVE

  • ONLINE MARKETING

  • SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM

  • PROJEKTY VIETNAM

  • PROJEKTY UK

  • KONZULTACE BAH

  • ONLINE MARKETING

  • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

  • ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  • PROBLÉMY V BAH I

  • PROBLÉMY V BAH II

  • DNY ČESKÉHO FILMU

  • PREPISIVANJE STVARNOSTI

  • PŘÍBĚHY ÚSPĚCHU

 • PARTNEŘI
 • KONTAKT

Projektový management

Naše služby v oblasti řízení projektů zahrnují jak projektové poradenství, tedy zavedení systému řízení a koordinace Vašich projektů, tak samotné řízení projektů ve Vaší firmě. Při řízení projektů se soustředíme na projekty v oblasti organizace či reorganizace podnikových procesů a služeb a v oblasti informačních technologií. Pomůžeme Vám dosáhnout zefektivnění projektového řízení, zvýšení úspěšnosti ukončovaných projektů a snížení nákladů v jednotlivých projektech. Dále jsme schopni vést projektovou kancelář nebo projektové portfolio. Firma Expiscore Consulting Vám nabízí odbornou pomoc při vedení projektů dle mezinárodních standardů IPMA. Jsme členy SPŘ v České republice.

Co je IPMA?

IPMA (International Project Management Association) - je nadnárodní sdružení projektových manažerů. Jednou z hlavních funkcí je prosazovat povědomí o řízení projektů jako profesi, která má svou globální působnost, standardy, znalosti a schopnosti. IPMA sdružuje projektové manažery napříč všemi obory lidské činnosti. IPMA vydává ICB (IPMA Competence Baseline) – standard kompetencí projektového řízení, tzn. standard profesionálního chování vedoucího projektu a projektového týmu. Českou národní organizací IPMA je Společnost pro projektové řízení (SPŘ je sdružení firem a jednotlivců zabývající se řízením projektů). Ta překládá a vydává mimo jiné Národní standard kompetencí projektového řízení, což je lokalizace Competence Baseline pro Českou republiku.

Jak probíhá kompletní projektová dokumentace

Předprojektová fáze: Projektová konzultace
 • Stanovení projektového managementu
 • Analýza zadání přímo na místě
 • Analýza SWOT, studie


Projektová fáze: Plánování projektů
 • Koncepty
 • Zahájení projektu
 • Plánování (včetně analýzy rizik a předpokládaných nákladů)
 • Realizace projektu
 • Ukončení projektu


Poprojektová fáze: Získání zkušeností
 • Analýza celého průběhu projektu
 • Určení zkušeností
 • Kritický přístup k projektu
 • Zjištění odchylek od skutečnosti
 • Vytvoření registru rizik ve společnosti