logo

 • DOMŮ
  • VIN-BALKAN

  • TUZLALIVE

  • ONLINE MARKETING

  • SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM

  • PROJEKTY VIETNAM

  • PROJEKTY UK

  • KONZULTACE BAH

  • ONLINE MARKETING

  • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

  • ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  • PROBLÉMY V BAH I

  • PROBLÉMY V BAH II

  • DNY ČESKÉHO FILMU

  • PREPISIVANJE STVARNOSTI

  • PŘÍBĚHY ÚSPĚCHU

 • PARTNEŘI
 • KONTAKT

Zahraniční investice

Bosna a Hercegovina

Investiční příležitosti

V této databázi se nachází více než 150 dostupných investičních projektů z celé Bosny a Hercegoviny. Jsou zde uvedeny potenciální obchodní a investiční záměry, které lze realizovat v uvedeném teritoriu. Investiční projekt lze vyhledávat podle sektorů a odvětví, jako je zemědělství, potravinářství, kovoprůmysl, automobilový průmysl, cestovní ruch, energetika, a mnoho dalších. Tyto projekty jsou uvedeny ve zkrácené verzi se základními informacemi, s popisem projektu, investičními náklady a možné formy spolupráce s budoucím partnerem. Doufáme, že tato databáze bude vyhovovat Vašim potřebám a pomůže Vám nalézt odpovídající obchodní partnery v Bosně a Hercegovině. Neváhejte nás kontaktovat.

Vietnam

Investiční příležitosti

Vietnamská vláda zveřejnila seznam investičních projektů až do roku 2020, ve kterých hledá spolufinancování zahraničních investorů. Můžeme zde nalézt projekty týkající se dopravní infrastruktury, energetiky, odpadového hospodářství, zemědělství, ale i stavební projekty, jako je výstavba nemocnic, univerzit nebo výstavba výrobních podniků. Vietnam nedisponuje dostatečnými zdroji financování, a proto chce vláda podporovat zahraniční investiční pobídky v průběhu deseti let až do výše 300 mld. USD. Seznam projektů otevírá obrovské možnosti spolupráce s tímto asijským tygrem, přičemž vietnamská strana bude vyžadovat určitou formu spolufinancování. Nejčastější forma spolupráce je využívána tzv. BT (Build –Transfer) nebo společný podnik. Firma Expiscore Consulting je připravena Vám pomoci s jakýmkoliv projektem ve Vietnamu.