logo

 • DOMŮ
  • VIN-BALKAN

  • TUZLALIVE

  • ONLINE MARKETING

  • SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM

  • PROJEKTY VIETNAM

  • PROJEKTY UK

  • KONZULTACE BAH

  • ONLINE MARKETING

  • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

  • ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  • PROBLÉMY V BAH I

  • PROBLÉMY V BAH II

  • DNY ČESKÉHO FILMU

  • PREPISIVANJE STVARNOSTI

  • PŘÍBĚHY ÚSPĚCHU

 • PARTNEŘI
 • KONTAKT

Expiscore Consulting se podílel na sociologických výzkumných projektech EU v letech 2010 - 2012. Na naší internetové doméně Istraživanje.com můžete najít výzkum sociální, ekonomické a politické situace v Bosně a Hercegovině. Tyto výzkumy si kladou za cíl identifikovat stěžejní a aktuální problémy Bosny a Hercegoviny.

První projekt s názvem " Můj soused a já " byl realizován v Tuzlanském kantonu v roce 2010.
Kompletní výsledky výzkumu lze prohlédnout v sekci Publikace.

Výzkum na toto téma doposud nebyl Bosně a Hercegovině proveden, a jsme přesvědčeni, že je velmi důležité kvalifikovat a upozornit na problémy, se kterými se Bosna a Hercegovina potýká. Dále je žádoucí definovat opatření, které pomohou zlepšit současnou situaci.

Na začátku roku 2011 jsme odstartovali podobný projekt na území Hercegovačsko - Neretvanského kantonu

Kromě realizace projektů, provádíme analýzu shromážděných údajů, přičemž nabízíme jednotlivým institucím, aby údaje zhodnotili a přezkoumali.

Naše hlavní aktivity:
 • Shromažďování všech relevantních údajů prostřednictvím dotazníků zveřejněných na našich webových stránkách.
 • Shromažďování dat cestou strukturovaných dotazníků
 • Interpretace shromážděných dat
 • Publikování výsledků výzkumu
 • Celkové zhodnocení silných a slabých stránek projektu, včetně navrhované strategie pro dosažení stanovených cílů

Identita respondentů zůstává anonymní, a není zveřejňována ve výsledcích výzkumu.

Více informací: http://www.istrazivanje.com