logo

 • DOMŮ
  • VIN-BALKAN

  • TUZLALIVE

  • ONLINE MARKETING

  • SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM

  • PROJEKTY VIETNAM

  • PROJEKTY UK

  • KONZULTACE BAH

  • ONLINE MARKETING

  • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

  • ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  • PROBLÉMY V BAH I

  • PROBLÉMY V BAH II

  • DNY ČESKÉHO FILMU

  • PREPISIVANJE STVARNOSTI

  • PŘÍBĚHY ÚSPĚCHU

 • PARTNEŘI
 • KONTAKT

Spojené království


Spojené království (UK) zahrnuje Velkou Británii (Anglie, Skotsko, Wales), Severní Irsko a přilehlé ostrovy (Western Isles, Orkney Islands, Shetland Islands, Isles of Scilly, Isle of Wight, Isle of Anglesey). Isle of Man a Channel Islands (Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm) patří mezi britské dependence, které nejsou součástí Spojeného království ani EU, ale jsou pouze součástí celní unie EU. Parlament Isle Of Man (Court Tynwald) založený Vikingy je se svou více než tisíciletou historií označován za nejstarší nepřetržitě existující parlament na světě.

Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty


Britská ekonomika je vysoce rozvinutá a silně konkurenceschopná. UK má transparentní legislativu a výkonnou státní administrativu. Není snadné jednoznačně identifikovat nejperspektivnější odvětví pro investice. Každý investor se musí řídit standardními postupy pro kalkulaci výnosnosti projektu.

UK má tradiční a stále přetrvávající vazby s bývalými koloniemi a závislými územími (země Commonwealth). Díky hospodářské provázanosti investují britské firmy především v těchto zemích.

Perspektivní odvětví pro investice zahrnují:
 • energetika (jaderná, obnovitelné zdroje, nízkouhlíkové technologie)
 • biotechnologie, vývoj léčiv
 • kreativní průmysl

Velká vlna privatizace proběhla v UK za vlády M. Thatcherové v letech 1979-1990, kdy bylo prodáno přes 60 státních podniků v hodnotě 70 mld. GBP. Mezi privatizované sektory patřily energetika, telekomunikace, ocelárny, letecká a železniční doprava. Poslední větší prostor pro privatizaci ještě nabízí veřejné služby.

Významné zapojení privátního sektoru do poskytování veřejných služeb představují projekty Private Finance Initiative (PFI) a Public Private Partnership (PPP). PFI spočívá v tom, že privátní firma staví pro veřejný sektor například nemocnice, silnice, školy, vězení, atd. a po určitou dobu (20–30 let) je spravuje. Veřejný sektor měsíčně splácí privátní firmě náklady spojené s výstavbou a provozem. Hlavní výhodou PFI projektů pro vládu je úhrada finančně náročných investic během dlouhé doby. PPP spočívá v tom, že privátní firma spravuje pro veřejný sektor již existující objekt a veřejný sektor měsíčně splácí pouze provozní náklady.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR