logo

 • DOMŮ
  • VIN-BALKAN

  • TUZLALIVE

  • ONLINE MARKETING

  • SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM

  • PROJEKTY VIETNAM

  • PROJEKTY UK

  • KONZULTACE BAH

  • ONLINE MARKETING

  • PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

  • ZAHRANIČNÍ INVESTICE

  • PROBLÉMY V BAH I

  • PROBLÉMY V BAH II

  • DNY ČESKÉHO FILMU

  • PREPISIVANJE STVARNOSTI

  • PŘÍBĚHY ÚSPĚCHU

 • PARTNEŘI
 • KONTAKT


''Nejtěžší v životě je rozeznat, který most překročit a který spálit.''
(David Russell)

Expiscore Consulting poskytuje poradenské služby s cílem zlepšit Vaše podnikání, rozpoznat nové obchodní příležitosti a napomoci pochopit odlišnosti jednotlivých trhů. Naše firma se orientuje zejména na Bosnu a Hercegovinu, Českou republiku, Spojené království a Vietnam.

Expiscore Consulting pomáhá společnostem, které mají zájem vstoupit na nový trh a to formou exportu, licencování, strategické aliance, akvizice nebo dceřiné společnosti. Využíváme širokou škálu služeb, jako je obchodní poradenství, projektování investičních záměrů, výzkum trhu, marketing či překlady.

Jsme partnerem, který Vám pomůže adaptovat firmu na místní právní prostředí, překonat administrativní překážky a snížit vstupní náklady na akceptovatelnou úroveň.

Naším cílem je vystavět mosty, které překlenou kulturní, jazykové a geografické bariéry mezinárodního podnikání.